Havrefras

Sekretesspolicy

1. Personlig information

Vi kommer inte att använda vår webbplats eller sidor på sociala medier för att samla in personlig information om dig om du inte samtycker till att ge oss tillgång till detta samt i den utsträckning som, med avseende på innehåll och tid, krävs för detta specifika ändamål. Personlig information är sådant som ditt namn, telefonnummer, e-postadress eller andra uppgifter som anges i vår förfrågan som rimligen kan användas för att identifiera dig som person. Om du ger oss tillgång till personlig information kan vi använda oss av denna för att kontakta dig angående våra produkter och tjänster när du uttryckligen har samtyckt till att vi kan göra detta. Vi kommer inte att sälja ditt namn, adress eller telefonnummer till någon annan tredje part. Din personliga information kommer med ditt medgivande att samlas in och lagras av Quaker Oats Europe Inc. USA Sverigefilial (“Quaker”), dess dotterbolag eller tjänsteleverantörer för följande ändamål:

  • Att ge dig direkt tillgång till den information eller de tjänster du har efterfrågat.
  • För att möjliggöra för tredje parter att behandla och hantera din information för att därmed göra det möjligt för oss att ge dig tillgång till den information eller de tjänster du har efterfrågat.
  • Av säkerhetsskäl och av administrativa och juridiska skäl.
  • För att uppdatera och förbättra de tjänster som tillhandahålls.
  • För att utvärdera resultaten av våra marknadsföringsaktiviteter.
  • För reklam och marknadsföring.

I de fall där Quaker ber dig om personlig information kommer den att lagras säkert och konfidentiellt. Enligt de kontaktuppgifter du har givit till oss kommer vi att tillhandahålla de tjänster som du har efterfrågat via post eller e-post om du uttryckligen har samtyckt till att vi ska göra detta.

 

2. Ditt medgivande

Genom att “gilla” vår sida på Facebook eller Instagram och/eller registrera dig på vår webbplats eller på annat sätt interagera med vår webbplats eller sidor på sociala medier, samtycker du till att vi samlar in och använder den information som du frivilligt ger oss tillgång till i enlighet med de syften som beskrivs ovan.

All personlig information kommer endast att användas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

All vår e-postkorrespondens innehåller en möjlighet att avsluta prenumerationen, vilket gör det möjligt för dig att välja att inte få någon ytterligare e-post om du så önskar.

Om du uttryckligen samtycker till att vi kontaktar dig i framtiden via e-post, kommer all personlig information som du har givit oss tillgång till, lagras och användas kontinuerligt av Quaker eller dess tjänsteleverantörer för reklam och marknadsföring, exempelvis för att skicka nyhetsbrev, information om tävlingar eller kampanjer samt annan information som kan vara av intresse för dig. Vi kan komma att använda dina data för att skapa och underhålla en användarprofil för att förse dig med individanpassad reklam och erbjudanden. Vi kan även komma att använda den information du ger oss tillgång till för att analysera och förbättra vår reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar och säljaktiviteter.

Du har rätt att begära en kopia av den personliga information vi har om dig från Quaker. Dataskyddslagen föreskriver att du måste begära detta skriftligen. Den adress du kan använda för detta är: Quaker Oats Europe Inc. USA Sverigefilial, Stortorget 11, 21122 Malmô, Sweden.

 

3. Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies för att anpassa hur vårt innehåll levereras baserat på din upplevelse av vår webbplats eller sidor på sociala medier samt för att se hur konsumenter interagerar med dessa webbplatser. Vi kan komma att tilldela din webbläsare ett unikt, slumpmässigt nummer, vilket kallas för en “cookie”.

Din sekretess och säkerhet äventyras inte när du accepterar en cookie från vår webbplats. En cookie innehåller helt enkelt bara ett stort, slumpmässigt nummer, som i sig inte innehåller någon personlig information, och eventuell information som du lämnar då du registrerar dig på webbplatsen kommer inte att finnas med i de data som finns i cookien. Cookies från vår server kan inte läsa data från hårddisken i din dator, läsa cookie-filer från andra webbplatser eller skriva någon sorts information till din hårddisk. De gör det helt enkelt lättare för dig att använda webbplatsen.

Användning av cookies är standard i branschen och många stora webbplatser använder dem för att kunna tillhandahålla användbara funktioner åt sina kunder. Varje webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om inställningarna i din webbläsare tillåter det, men (för att skydda din sekretess) tillåter din webbläsare att en webbplats enbart får tillgång till de cookies den redan har skickat till dig, inte till cookies som har skickats till dig från andra webbplatser. Du kan konfigurera din webbläsare att acceptera alla cookies, avvisa alla cookies eller meddela dig när en cookie skickas till dig. (Alla webbläsare är olika, så se efter i hjälpmenyn i din webbläsare för att ta reda på hur du ändrar dina inställningar för cookies.) Om du avvisar alla cookies kommer du kanske inte att få personligt anpassad information på vår webbplats. Om du vill veta mer om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som är lagrade och hur du hanterar och raderar dem, besök www.allaboutcookies.org.

När någon besöker vår webbplats samlar vi in vanlig internetlogginformation samt detaljer rörande besökares beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på sådant som antalet personer som besöker olika delar av webbplatsen. Vi samlar in denna information på ett sätt som inte identifierar någon. Vi kommer inte att koppla samman någon data som har samlats in från denna webbplats med någon information som kan identifiera enskilda personer från någon källa.

Nedan förklarar vi en del av de cookies vi kan komma att använda och varför:

Typ av cookie: Google Analytics

Cookiens namn: _utma _utmb _utmc _utmz

Syfte: Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in information i anonym form, inklusive antalet besökare till webbplatsen, från vilken webbplats besökare har kommit till webbplatsen och vilka sidor de besökte.

Mer information: Klicka här för att se en översikt över sekretessen på Google. För att välja att inte spåras av Google Analytics på alla webbplatser, besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Typ av cookie: Godkännande webbplatscookie

Cookiens namn: WebsiteCookiesAccepted

Syfte: Denna cookie används för att registrera om en användare har godkänt användning av cookies på webbplatsen.

Typ av cookie: Unik identifierare

 

Med undantag för nödvändiga cookies, kommer alla cookies att gå ut efter 1 år.

4. Vem mer kan se min personliga information?

Quaker och dess tjänsteleverantörer kommer inte att dela din personliga information med något annat företag om du inte ger oss ditt uttryckliga medgivande att göra detta. Alla länkar till andra webbplatser är till för att underlätta för dig och ska inte ses som ett godkännande av Quaker. Vi är inte ansvariga för innehållet på länkade webbplatser och därför rekommenderar vi att du kontrollerar sekretesspolicyn för de webbplatser som denna webbplats eventuellt länkar till. Vi kommer att dela din information om det krävs enligt gällande lagstiftning eller domstolsbeslut. Skulle Pepsi Max förvärvas av ett annat företag kan kundinformation komma att anses vara en överförbar affärstillgång och kommer som sådan att överföras till de nya ägarna.

Osynliga gif-bilder och länkspårning

Dessa är osynliga bilder som används i e-postkommunikation i HTML, vilket gör det möjligt för oss att se om e-postmeddelandet har öppnats och lästs. Vi använder dessa för att kontrollera interaktionsnivån gällande ett specifikt e-postmeddelande och resultaten används för att anpassa vår kommunikation till dig. Vi kan komma att använda länkspårning i e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Dessa länkar kan innehålla information som gör det möjligt för oss att se vilka länkar du klickar på. Aggregerade data från detta används för att anpassa de länkar som finns i våra e-postmeddelanden. De data som erhålls från dessa länkar identifierar inte dig som person.

 

E-postkommunikation och att avsluta prenumeration

Quaker kan efter att du har registrerat dig komma att kontakta dig via e-post med information som vi tror att du kommer att tycka är användbar, inklusive meddelanden om specialerbjudanden samt nya produkter och tjänster. Det är vår policy att endast skicka sådana e-postmeddelanden till kunder som uttryckligen har givit oss sitt medgivande att göra detta. I varje sådant meddelande har vi även instruktioner om hur du avslutar din prenumeration så att du inte får några fler e-postmeddelanden från Pepsi Max i framtiden om du inte vill det.

 

5. Vad händer om denna sekretesspolicy revideras?

Quaker kan när som helst uppdatera denna policy. Om vi gör det kommer det att markeras på vår webbplats och/eller varumärkessida, så att du blir medveten om att du behöver se över den igen.

 

Ansvarsfriskrivning

När du besöker denna webbplats och eventuellt använder information som finns här, accepterar du villkoren som beskrivs i denna ansvarsfriskrivning.

1. Liability
Quaker Oats Europe Inc. USA Severigefilial (nedan kallat “Quaker”) gör allt för att säkerställa att denna webbplats fungerar på rätt sätt och alltid är tillgänglig. Quaker kan dock inte garantera att webbplatsen alltid fungerar och är tillgänglig. Quaker ber om din förståelse och vill att du är medveten om att Quaker inte tar något ansvar för eventuella skador som beror på att webbplatsen inte fungerar som den ska.

Trots att Quaker gör allt för att denna webbplats ska fungera och använder sig av källor som anses vara tillförlitliga, kan Quaker inte garantera att den information som tillhandahålls är korrekt, fullständig och uppdaterad.

Även om Quaker gör allt för att undvika missbruk, kan Quaker inte hållas ansvarig för information och/eller meddelanden som användare av webbplatsen skickar via Internet.

Referenser till eller hyperlänkar till andra webbplatser ska endast ses som information för användaren. Quaker garanterar därför inte på något sätt tillgängligheten och tillförlitligheten i innehållet på de här andra webbplatserna och tar inget ansvar för funktionen av eller innehållet på dessa webbplatser.

Användning av den här webbplatsen och dess innehåll är endast tillåten för icke-kommersiella ändamål. Användning som (i) stör användningen för andra besökare, eller (ii) kan äventyra funktionen av denna webbplats, eller (iii) som kan skada den information som tillhandahålls eller den underliggande programvaran, är inte tillåten.

2. Immateriell äganderätt
Den information som visas på denna webbplats, inklusive texter, fotografier, grafik, varumärken, logotyper, varunamn och andra namn ägs av eller har licensierats till Quaker och är skyddad av upphovsrättslagar, varumärkeslagstiftning och/eller andra immaterialrättsliga lagar. Denna immateriella äganderätt tillhör Quaker eller licensgivaren. Innehållet på denna webbplats får endast användas för icke-kommersiella ändamål. Användare av denna webbplats får inte på något sätt mångfaldiga innehållet på den här webbplatsen, till exempel genom att skicka eller distribuera innehållet eller göra det tillgängligt (oavsett om det sker mot ersättning eller ej) till tredje part utan föregående skriftligt godkännande av Quaker.

3.Ändringar
Quaker förbehåller sig rätten att ändra denna ansvarsfriskrivning när som helst utan föregående meddelande. Om du fortsätter att använda denna webbplats är du automatiskt bunden av villkoren i den ändrade ansvarsfriskrivningen. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser igenom ansvarsfriskrivningen när du besöker vår webbplats.

4. Tvister
Eventuella tvister som är relaterade till denna webbplats regleras av svensk lagstiftning. Alla tvister som är relaterade till denna webbplats kommer uteslutande lösas av behörig domstol i Sverige.

Quaker Oats Europe Inc.
USA Sverigefilial
Stortorget 11
21122 Malmô
Sweden

Eller via telefon: +47 22 13 25 00

5. Juridisk information

Quaker Oats Europe Inc.
USA Sverigefilial
Stortorget 11
21122 Malmô
Sweden

SE516402454801

Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte på något sätt eventuella specifika villkor i till exempel en marknadsföringskampanj. I händelse av motsägelse mellan denna ansvarsfriskrivning och sådana specifika villkor, kommer de senare att vara gällande.

sh_69825097_Havre_www